Ahad, 1 September 2013

SURAT ARAHAN KPKR Bil. 2/2013

PELAKSANAAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH 
KUMPULAN IKRAM SDN. BHD. KEPADA KERAJAAN 
SELEPAS TAMAT TEMPOH PERJANJIAN KONSESI

Merujuk kepada Surat Arahan KPKR Bil. 2/2013 bertarikh 10 Januari 2013, Perjanjian Konsesi dengan IKRAM telah tamat pada 31 Disember 2011 bagi kerja-kerja penyiasatan tanah (SI), kajian kegagalan cerun dan struktur, perkhidmatan perunding, penyelidikan, latihan dan lain-lain khidmat sokongan dalam bidang kejuruteraan awam. Sehubungan dengan itu, Jemaah Menteri telah memutuskan bahawa sebarang perolehan perkhidmatan yang dahulunya ditawarkan oleh IKRAM hendaklah dilaksanakan mengikut kaedah tatacara perolehan semasa yang berkuatkuasa. 

Bersama-sama ini dikepilkan Tatacara Perolehan yang telah diringkaskan untuk tatapan semua pembaca...

TATACARA PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH (SI) TERMASUK 
PENGUJIAN MAKMAL SELEPAS TAMAT TEMPOH PERJANJIAN KONSESI IKRAM 
(untuk tempoh 3 tahun berkuatkuasa dari tarikh surat kelulusan Kem. Kewangan iaitu 26-11-2012)

Bil

Tatacara Perolehan
                                                          Had Nilai
Sehingga RM100K   Melebihi RM100K
sehingga RM500K
  Melebihi RM 500K
               
(a) Jenis Perolehan - Secara pusingan atau giliran - Sebutharga - Tender Terbuka
    - Menggunakan Jadual Kadar Harga Penyiasatan Tanah (JKHSI 2012) - Sekurang-kurangnya lima (5) kontraktor    
               
               
(b) Pendaftaran Kontraktor  - CIDB - CIDB - CIDB
             
             
    - Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam semua Gred (Kategori CE - Pembinaan Kejuruteraan Awam, Pengkhususan CE12 - Kerja Penyiasatan Tanah - Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam semua Gred (Kategori CE - Pembinaan Kejuruteraan Awam, Pengkhususan CE12 - Kerja Penyiasatan Tanah  - Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred G3 hingga G7 (Kategori CE - Pembinaan Kejuruteraan Awam, Pengkhususan CE12 - Kerja Penyiasatan Tanah
               
    - atau Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) - atau Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) - atau Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA)
               
    - atau Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Sarawak (UPKJ) - atau Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Sarawak (UPKJ) - atau Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Sarawak (UPKJ)
               
    - dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dalam bidang berkaitan mengikut Zon - dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dalam bidang berkaitan mengikut Zon - dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dalam bidang berkaitan di seluruh negara
               
(c ) Kaedah Pelaksanaan - Giliran dimulakan dengan Kontraktor Gred G1, kemudian G2 dan seterusnya sehingga Gred G7 - Pelawaan dibuat dengan Kontraktor Gred G1 - perolehan bernilai sehingga RM200K dan Gred G2 - perolehan bernilai RM200K sehingga RM500K - Mengikut kaedah tatacara perolehan semasa yang berkuatkuasa
               
    - Kontraktor di Zon terhampir boleh ditawarkan secara pusingan atau giliran sekiranya bilangan kontraktor di Zon berkenaan tidak mencukupi - Kontraktor dengan Gred terhampir dalam Zon berkenaan boleh dipelawa sekiranya bilangan kontraktor Gred G1/G2 tidak mencukupi    
               
        - Kontraktor di Zon terhampir boleh dipelawa sekiranya bilangan kontraktor di Zon berkenaan masih tidak mencukupi    
               

Tiada ulasan:

Catat Ulasan